Välkommen  till Kronobergswingarna

070 883 06 23    leif.lindwall@hotmail.com

Vill du också bli medlem                        
i Svenska Goldwingklubben

Medlemskraven i Gold Wing Club är att man äger eller är intresserad av Honda GoldWing motorcykel. Medlemsavgiften är 400 kronor för medlem med tidning eller 200 kronor utan tidning per kalenderår.
Betalningsperioden är 1 januari till 31 december och avgiften betalas in på Bankgiro: 294-7323 eller plusgiro: 224611-4. Enligt stadgar ska namn, adress, E-post och telefonnummer ALLTID uppges av ny medlem.

För medlem som är registrerad ägare till Honda GoldWing motorcykel gäller också kravet att fordonskod och registreringsnummer ska anges. Länstillhörighet ska också anges. Det behöver inte vara samma distrikt (län) som där du bor, utan du kan själv välja. Detta underlättar arbetet för våra distriktsombud när information skickas till medlemmarna i distriktet. Yrke och mobilnummer är frivilliga uppgifter. Du är också välkommen i vår gemenskap!


Ni som inte vet var vår nuvarande klubblokal ligger kan ta en titt här

Björkvägen 9 Braås - Sök (bing.com)

57,059101, 15,051181                      


Årsmötet blir den  3  Mars  och vi träffas i Braås på Björkvägen kl  14 00.  Inbjudan kommer med anmälan om deltagande.

  Det är ett viktigt möte då vår framtid kommer att bestämmas. Får vi inte fram kandidater till styrelse finns bara ett alternativ, ingen förening kvar !!!!  Den bistra sanningen 

Nu om Ni inte läst Leifs mejl så finns inbjudan här;

 Braås 2024-02-08

Hej Kronobergare.

Här kommer kallelse till GWCS Kronobergs Årsmöte för 2024.

Plats: Björkvägen 9, 363 41 Braås.

Dag: Söndagen den 3 Mars 2024.

Tid: kl 14.00.

Vi inleder med årsmötesförhandlingarna och val.

Goldwing Club Kronoberg bjuder på Planka och dricka, kaffe.

Anmälan senast: Söndagen den 25 Februari 2024.

Till: Leif Lindwall på 070-8830623 eller leif.lindwall@hotmail.com

Alla medlemar 2023 och 2024 hälsas VÄLKOMNA.

Do Kronoberg

Leif Lindwall.<

/p>

Det blir inte samma fika varje gång vi har månadsmöte  men kommer Ni inte blir Ni utan fika och information  för allt kommer inte ut här eller i protokoll  !!!  

Så besök våra månadsmöte så vi får umgås med varandra  

Inte  varje  månadsmöte som inleds på detta sätt men i Januari  24  blev det så men dessert och kaffet på Bjorkvägen får Ni tänka  Er
Inte varje månadsmöte som inleds på detta sätt men i Januari 24 blev det så men dessert och kaffet på Bjorkvägen får Ni tänka Er

För Er som vill läsa lite mer om Max och Mats i Åhus fick jag tips av Stefan till dessa sidor:            https://matsomax.se/       https://matsomax.se/mats-max-tvillingarna-i-ahus/    https://www.kristianstadsbladet.se/familj/mats-moter-max-eller-tvartom/

 

"Det flyter en droppe i livets älvden har ingen kraft att flyta självDet krävs kraft av varenda droppeatt hålla de andra oppe."
Därför behövs vi alla i Gold Wing Club !!!

Välkommen till Kronobergarnas hemsida, det är vi som alltid är på G

Kronobergsklubben bildades 1998 av Jahn Westphal och Janne "Skruva". Janne är fortfarande aktiv och sprider glädje och kunskap i klubben. Vi är ungefär 40 medlemmar, dock är inte alla aktiva på våra träffar och möten, där månadsmöten är återkommande liksom vår kända Miniträff i Kosta som alltid är tredje helgen i Maj, gemensamma utflykter, besöka andra träffar, ja du ser att du får inte missa tillfället.
Vill du hålla dig uppdaterad så finns vår hemsida, facebook-grupp, WhatsApp-grupp eller fråga dina medlemskompisar.
Vill du bli ny medlem kontaktar du medlemsansvarige Conny Schwab

Välkommen i Gänget


OBS !!! Alla aktiviteter kommer inte ut på mejl eller på denna sidan utan enbart på vår Facebook eller Whats Up
Alla Kronobergs medlemmar får vara med där, bara meddela
Mervi med ett sms till 070928 50 80 0m du vill vara med i Whats Up
och Gunilla 076 374 85 48 om du vill tillhöra Kronobergarnas Facebookgrupp