Välkommen  till Kronobergswingarna

070 883 06 23    leif.lindwall@hotmail.com

Vill du också bli medlem                        
i Svenska Goldwingklubben

Medlemskraven i Gold Wing Club är att man äger eller är intresserad av Honda GoldWing motorcykel. Medlemsavgiften är 400 kronor för medlem med tidning eller 200 kronor utan tidning per kalenderår.
Betalningsperioden är 1 januari till 31 december och avgiften betalas in på Bankgiro: 294-7323 eller plusgiro: 224611-4. Enligt stadgar ska namn, adress, E-post och telefonnummer ALLTID uppges av ny medlem.

För medlem som är registrerad ägare till Honda GoldWing motorcykel gäller också kravet att fordonskod och registreringsnummer ska anges. Länstillhörighet ska också anges. Det behöver inte vara samma distrikt (län) som där du bor, utan du kan själv välja. Detta underlättar arbetet för våra distriktsombud när information skickas till medlemmarna i distriktet. Yrke och mobilnummer är frivilliga uppgifter. Du är också välkommen i vår gemenskap!


Ni som inte vet var vår nuvarande klubblokal ligger kan ta en titt här

Björkvägen 9 Braås - Sök (bing.com)

57,059101, 15,051181                      

1  December  kl  13  30   tar vi en bit mat på Mat och Prat på  Arabygatan  82  B  Hoppas på ett glatt gäng  denna fredag  !!!

Nästa månadsmöte blir 28 Januari kl 14 00 Plats kommer på inbjudan men reservera datum

Årsmötet blir den  3  Mars  men tid och plats meddelas på inbjudan. Det är ett viktigt möte då vår framtid kommer att bestämmas. Får vi inte fram kandidater till styrelse finns bara ett alternativ, ingen förening kvar !!!!  Den bistra sanningen  

Det blir inte samma fika varje gång vi har månadsmöte  men kommer Ni inte blir Ni utan fika och information  för allt kommer inte ut här eller i protokoll  !!!  

Så besök våra månadsmöte så vi får umgås med varandra  

För Er som vill läsa lite mer om Max och Mats i Åhus fick jag tips av Stefan till dessa sidor:            https://matsomax.se/       https://matsomax.se/mats-max-tvillingarna-i-ahus/    https://www.kristianstadsbladet.se/familj/mats-moter-max-eller-tvartom/

 

"Det flyter en droppe i livets älvden har ingen kraft att flyta självDet krävs kraft av varenda droppeatt hålla de andra oppe."
Därför behövs vi alla i Gold Wing Club !!!

Välkommen till Kronobergarnas hemsida, det är vi som alltid är på G

Kronobergsklubben bildades 1998 av Jahn Westphal och Janne "Skruva". Janne är fortfarande aktiv och sprider glädje och kunskap i klubben. Vi är ungefär 40 medlemmar, dock är inte alla aktiva på våra träffar och möten, där månadsmöten är återkommande liksom vår kända Miniträff i Kosta som alltid är tredje helgen i Maj, gemensamma utflykter, besöka andra träffar, ja du ser att du får inte missa tillfället.
Vill du hålla dig uppdaterad så finns vår hemsida, facebook-grupp, WhatsApp-grupp eller fråga dina medlemskompisar.
Vill du bli ny medlem kontaktar du medlemsansvarige Conny Schwab

Välkommen i Gänget


OBS !!! Alla aktiviteter kommer inte ut på mejl eller på denna sidan utan enbart på vår Facebook eller Whats Up
Alla Kronobergs medlemmar får vara med där, bara meddela
Mervi med ett sms till 070928 50 80 0m du vill vara med i Whats Up
och Gunilla 076 374 85 48 om du vill tillhöra Kronobergarnas Facebookgrupp