Välkommen  till Kronobergswingarna

070 883 06 23    leif.lindwall@hotmail.com

Vill du också bli medlem                        
i Svenska Goldwingklubben

Medlemskraven i Gold Wing Club är att man äger eller är intresserad av Honda GoldWing motorcykel. Medlemsavgiften är 400 kronor för medlem med tidning eller 200 kronor utan tidning per kalenderår.
Betalningsperioden är 1 januari till 31 december och avgiften betalas in på Bankgiro: 294-7323 eller plusgiro: 224611-4. Enligt stadgar ska namn, adress, E-post och telefonnummer ALLTID uppges av ny medlem.

För medlem som är registrerad ägare till Honda GoldWing motorcykel gäller också kravet att fordonskod och registreringsnummer ska anges. Länstillhörighet ska också anges. Det behöver inte vara samma distrikt (län) som där du bor, utan du kan själv välja. Detta underlättar arbetet för våra distriktsombud när information skickas till medlemmarna i distriktet. Yrke och mobilnummer är frivilliga uppgifter. Du är också välkommen i vår gemenskap!


Ni som inte vet var vår nuvarande klubblokal ligger kan ta en titt här

Björkvägen 9 Braås - Sök (bing.com)

57,059101, 15,051181                      Vi är 24 medlemmar mu så det gör inget om vi blir flera

Senaste utskick från  Leif;

Hej Kronobergare.


29 Maj: Månadsmöte kl 17.00 på Björkvägen 9 i Braås. Då är det viktigt att så många som möjligt kommer och gör sin röst hörd. Vi kommer att ha röstning inför GWCS årsstämma. Jag vill att ni som kommer hör av er till mig på sms eller ring en signal, så vi kan fixa något gått till kaffet. Gå gärna in på GWCS hemsida/Valberedningen där hittar ni de personer som är nominerade till Styrelsen och övriga poster.
6 till 9 Juni: Nationella träffen med Årsstämma GWCS i Herrfallet Arboga.
Alla hälsas varmt välkomna.
Do KronobergLeif Lindwall… 

Vill ni vara med i vår WhatsAppgrupp så skicka namn och telefon nummer till Mervi Lindwall, mobil 0709285080. Obs endast medlemmar  

Nästa  månadsmöte blir  i Braås på Björkvägen  kl  17 00 den  29 Maj och inbjudan kommer då det är många viktiga punkter som ska upp till diskussion 

Det blir inte samma fika varje gång vi har månadsmöte  men kommer Ni inte blir Ni utan fika och information  för allt kommer inte ut här eller i protokoll  !!!  

Så besök våra månadsmöte så vi får umgås med varandra  

Inte  varje  månadsmöte som inleds på detta sätt men i Januari  24  blev det så men dessert och kaffet på Bjorkvägen får Ni tänka  Er
Inte varje månadsmöte som inleds på detta sätt men i Januari 24 blev det så men dessert och kaffet på Bjorkvägen får Ni tänka Er

För Er som vill läsa lite mer om Max och Mats i Åhus fick jag tips av Stefan till dessa sidor:            https://matsomax.se/       https://matsomax.se/mats-max-tvillingarna-i-ahus/    https://www.kristianstadsbladet.se/familj/mats-moter-max-eller-tvartom/

 

"Det flyter en droppe i livets älvden har ingen kraft att flyta självDet krävs kraft av varenda droppeatt hålla de andra oppe."
Därför behövs vi alla i Gold Wing Club !!!

Välkommen till Kronobergarnas hemsida, det är vi som alltid är på G

Kronobergsklubben bildades 1998 av Jahn Westphal och Janne "Skruva". Janne är fortfarande aktiv och sprider glädje och kunskap i klubben. Vi är ungefär 40 medlemmar, dock är inte alla aktiva på våra träffar och möten, där månadsmöten är återkommande liksom vår kända Miniträff i Kosta som alltid är tredje helgen i Maj, gemensamma utflykter, besöka andra träffar, ja du ser att du får inte missa tillfället.
Vill du hålla dig uppdaterad så finns vår hemsida, facebook-grupp, WhatsApp-grupp eller fråga dina medlemskompisar.
Vill du bli ny medlem kontaktar du medlemsansvarige Conny Schwab

Välkommen i Gänget


OBS !!! Alla aktiviteter kommer inte ut på mejl eller på denna sidan utan enbart på vår  Whats Up
Alla Kronobergs medlemmar får vara med där, bara meddela
Mervi med ett sms till 070928 50 80 0m du vill vara med i Whats Up